Hälsokontroller

Vi erbjuder Hälsoundersökningar. Nedan är riktlinjer och lite information.

Kontakta oss för mer information

Utgångspunkter för hälsoundersökningar:

  • Ingår ej i högkostnadsskyddet
  • Ingår provtagning + läkarundersökning enligt nedan
  • Proverna ska vara tagna innan och svaren tillgängliga vid läkarbesöket
  • Samma erbjudande och priser oavsett företag eller privatpersoner
  • Erbjudande till företag kan innehålla modifierade undersökningar som då dokumenteras och preciseras i särskilda avtal
  • Hälsokontroller bokas via telefonrådgivningen
  • Liten hälsokontroll