BVC

Till vår Barnavårdscentral kan du vända dig med frågor om ditt barns hälsa och utveckling. Alla barn har rätt till gratis barnhälsovård.

På Barnavårdcentralen arbetar vi med förebyggande hälsovård för barn 0-6 år. Vi erbjuder bland annat stöd och information om amning, kost, sömn, språkutveckling, vaccinationer, egenvård och barnsäkerhet.

Alla nyfödda barn erbjuds hembesök. Distrikts/Barnsjuksköterskan tar kontakt med dig några dagar efter hemkomsten från BB. Har du frågor innan vi har hört av oss, är du välkommen att ringa.

Vi kallar ditt barn till regelbundna hälsoundersökningar upp till fem års ålder.

Vi följer barnahälsovårdens basprogram enligt nedan.

Barnets ålder Typ av besök

 • 1-2 veckor Hembesök av Distriktssköterska (gäller både nyfödda och adoptivbarn)
 • 1:a månaden BVC besök ca var 14:e dag
 • 6-8 veckor BVC besök med läkare och utvecklingsbedömning
 • 2 månader BVC besök samt mammasamtal
 • 3 månader BVC besök och vaccination *
 • 4 månader BVC besök och utvecklingsbedömning
 • 5 månader BVC besök och vaccination *
 • 6 månader Läkarbesök och utvecklingsbedömning
 • 8 månader BVC besök med syn- och hörselkontroll, utvecklingsbedömning samt barnsäkerhet
 • 10 månader Läkarbesök och utvecklingsbedömning
 • 12 månader BVC besök och vaccination *
 • 18 månader Läkarbesök, utvecklingsbedömning och vaccination *
 • 2½ år el. 3 år BVC besök, utvecklingsbedömning samt språk- och talutveckling
 • 4 år BVC besök, utvecklingsbedömning, syn, hörsel samt språk- och talutveckling
 • 5-6 år BVC besök, skolförberedande samtal och vaccination *