Övrig personal

John Blivik

Verksamhetschef/spec. i allmänmedicin

Kerstin Munoz

Receptionist

Gunilla Abrahamsson

Receptionist

Marja Hallenberg

Bitr.Verksamhetschef/Sjuksköterska

Susanne Kroon

Undersköterska/Lab

Anne-Charlotte Hassellöf

Leg psykoterapeut, KBT-terapeut

Susanne Andersson

Medicinsk sekreterare