Övrig personal

John Blivik

Verksamhetschef/spec. i allmänmedicin

Kerstin Munoz

Receptionist

Anne-Charlotte Hassellöf

Leg psykoterapeut, KBT-terapeut

Elin Mikmar

Medicinsk sekreterare

Gunilla Abrahamsson

Receptionist