Jourmottagningen på Kvälls och Helgmottagningen i Helsingborg

Från och med den 1 September 2015 kommer jourmottagningen att vara på Kvälls och Helgmottagningen Helsingborg.
Den lördags- och söndags-öppna mottagningen på Ödåkra Läkargrupp och Berga Läkarhus stänger därmed.